Translation missing: nl.general.breadcrumbs.home / Reservation Fee Terms & Conditions

RESERVATIEKOST & ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen de basis waarop u de door u gekozen JCB machine via deze website kunt reserveren (de “Reservatie”). Zo kunt u in de toekomst een bestelling voor dit product plaatsen bij een door JCB geautoriseerde dealer (de "JCB Dealer"). Deze website wordt beheerd door JCB Sales Limited (company number 0792807) whose registered offices is at Lakeside Works, Rocester, Staffordshire ST14 5JP, England (“JCB”).

Deze algemene voorwaarden zijn alleen toepasselijk op de Reservatie. De bestelling en aankoop of lease voor uw gekozen JCB machine vallen onder andere algemene voorwaarden tussen de koper en de JCB Dealer.

1. DE RESERVATIE

1.1. Door het plaatsen van een Reservering gaat u akkoord met deze Voorwaarden en bevestigt u dat u geïnteresseerd bent in het plaatsen van een bestelling voor de door u gekozen JCB machine.
1.2. De reservatie geeft u het recht, maar niet de verplichting om een bestelling te plaatsen voor de door u gekozen JCB machine. De Reservering is niet wettelijk bindend en kan kosteloos worden geannuleerd in overeenstemming met Clausule 4 (Recht om de Reservering te annuleren).
1.3. Deze Voorwaarden vormen geen overeenkomst voor de verkoop, leasing of huur van de door u gekozen JCB machine en sluiten geen prijs, productieslot of geschatte leveringsdatum in. De Reservering verplicht u niet tot het kopen, leasen of huren van de door u gekozen JCB-machine en verplicht JCB niet tot het produceren van deze machine.
1.4. Dit reserveringsproces is alleen van toepassing in België en Nederland en is alleen beschikbaar voor zakelijke gebruikers in België en Nederland.

2. RESERVATIE PROCES

2.1. Je hebt een Reservering geplaatst zodra het volgende proces is doorlopen:
2.1.1. Je hebt het reserveringsformulier op de JCB website juist ingevuld;
2.1.2. U hebt deze Voorwaarden geaccepteerd;
2.1.3. Je hebt een bevestiging ontvangen van de ontvangst van je Reserveratiekosten en van de Reservering door ons.
2.2. Zodra u een Reservering hebt geplaatst, geeft JCB uw contactgegevens door aan de JCB Dealer die gemachtigd is om de door u gekozen JCB machine in uw land te distribueren. U kunt, indien gewenst, een andere JCB Dealer kiezen. De JCB Dealer zal dan contact met u opnemen om de mogelijke aankoop van de door u gekozen JCB machine met de JCB Dealer te bespreken.
2.3. Elk daaropvolgende transactie voor de aankoop van de door u gekozen JCB machine is tussen u en de JCB Dealer. Elke bestelling voor de aankoop van de door u gekozen JCB machine wordt geregeld door een afzonderlijke en wettelijk bindende koop- of leasingovereenkomst tussen u en de JCB Dealer.
2.4. Als u een latere bestelling plaatst om de door u gekozen Jcb machine bij de JCB Dealer te kopen, zal u de vollledige reservatiekosten terugbetaald krijgen.

3. RECHT OP ANNULERING VAN DE RESERVERING

3.1. U kunt de Reservatie op elk moment annuleren door een annuleringsverklaring te sturen naar info@jcb.be
3.2. JCB zal uw annulering verwerken na ontvangst van uw annuleringsverklaring. Zodra deze is voltooid ontvangt u een volledige terugbetaling van de Reservatiekosten.
3.3. JCB kan uw Reservering op elk moment naar eigen discretie weigeren of annuleren. Indien uw Reservering wordt geweigerd of geannuleerd wordt u daarvan in kennis gesteld en wordt de Reservatiekost volledig teruggestort.
3.4. Terugbetaling van de Reservatiekosten zal gebeuren op dezelfde kaart en rekening waarvan u de betaling hebt overgemaakt. Op de Reservatiekost wordt geen rente vergoed.

4. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

4.1. Onder geen enkel beding zal JCB of de JCB Dealer of een van onze respectievelijke filialen aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of in verband met uw Reservering (behalve indien vereist door dwingend recht), met inbegrip van (zonder beperking) enig verzuim of vertraging in de uitvoering van uw Reservering. Uw enige en exclusieve rechtsmiddel met betrekking tot uw Reservering of deze Voorwaarden is beperkt tot de restitutie van de aan JCB betaalde Reservatiekosten.

5. PRIVACY POLICY

5.1.Door het plaatsen van een Reservering gaat u akkoord met het Privacybeleid van JCB. Deze kan u raadplegen via:

6. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

6.1. Deze Voorwaarden en geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of vorderingen) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht en de Partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales met betrekking tot geschillen op grond hiervan.